Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7
56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
2310773593

 
Επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω της παρακάτω φόρμας για οποιαδήποτε απορία σας.













Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-4E24AADF 




FOLLOW US ON